Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v Chmeľove

Milan POLČA – poslanec, zástupca starostu
Email: milan.polca@obecchmelov.sk

Marián Drab
Email: marian.drab@obecchmelov.sk

Marek LUKÁČ MVDr.
Email: marek.lukac@obecchmelov.sk

Pavol Kozák

Peter Žarnay

Martin Marcinko

Radovan Majerník

Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako poradný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce vo veciach správy obce nasledovné komisie:

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a finančná

Predseda: Milan Polča

Členovia komisie:
Radovan Majerník 
Marián Drab
MVDr. Marek Lukáč
Pavol Kozák
Peter Žarnay
Martin Marcinko
 

Komisia športovo-kultúrno-školská

Predseda: Radoslav Duda

Členovia komisie:
Marián Drab
MVDr. Marek Lukáč
Pavol Kozák
Peter Žarnay
Martin Marcinko
Milan Polča

Pri rokovaniach komisií je spravidla prítomný aj starosta obce.