Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o dielo 022014 22.07.2014 Ing.Arch.Ján Mihalov Prešov
Zmluva odielo 0001 22.07.2014 MJM Group s.r.o. Kurov
Darovacia zmluva 00001 30.06.2014 Hana Gregorová,Řičany,Široká 1890, Praha - východ ,ČR
Dohoda o udržiavaní cintorína .... 0438 23.06.2014 Židovská naboženská obec Prešov
Kúpna zmluva ... 0 09.06.2014 Mgr Majerník Peter
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ... 0429 27.05.2014 Ing.Vladimír Andraščik ,Lipovce
Príkazná zmluva č.PL/23/PO/2014/PL 0002 27.05.2014 RZ ZMOS-Šariš
PRIKAZNA ZMLUVA č PL/23/PO/2014/EL 0001 27.05.2014 RZ ZMOS- Šariš
Poistná zmluva č 1744875 - dodatok č.2 0427 23.05.2014 Union poisťovňa Bratislava
Zmluva č. 4/2014 o poskytnutí dotácie .... 0426 23.05.2014 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Chmeľov
Zmluva č.5/2014 o poskytnutí dotácie .... 0424 21.05.2014 Gréckokatolícka cirkev ,filiálka Chmeľov
Zmluva č,2/2014 o poskytnutí dotácie .... 0421 20.05.2014 Klub dôchodcov Chmeľov
Zmluva č.3/2014 o poskytnutí dotácie .... 0422 20.05.2014 Športový klub Chmeľov
Zmluva o dielo 1/2014 12014 05.03.2014 Ing. Gulová Renáta Svidník
Fa 33140104 0409 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov
Fa 3130237 0410 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov
Dodatok č 2 k Zmluve o dielo 1/2013 00012014 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov
Zmluva o poskytovaní právnych služieb + plnomocenstvo 0012014 24.02.2014 doc.JUDr.Jozef Sotolař, PhD. Košice
Zmluva o najme nebytových priestorov ... 0386 16.01.2014 Slovak Telekom,a.s. Bratislava
DODATOK Č.1 k Zmluve o dielo č.1/2013 0001 08.01.2014 DAG SLOVAKIA,a.s.Prešov
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 2014 08.01.2014 Slovenská sporiteľňa,as Bratislava
Zmluva o úvere č.335/AUOC/13 335/AUOC/13 08.01.2014 Slovenská sporiteľňa,as Bratislava
Fa 3130212 3130212 04.01.2014 DAG Slovakia,a.s. Prešov
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.1/2013 1/2013 23.12.2013 Obec Chmelov
Dodatok č.1 k Zmluveč.2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 0383 23.12.2013 ŠK Chmeľov

Stránky