Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 141/2020 13.04.2020 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 142/2020 13.04.2020 mArchus Plus, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 143/2020 13.04.2020 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 144/2020 13.04.2020 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 145/2020 13.04.2020 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 146/2020 13.04.2020 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 147/2020 13.04.2020 MAGSTAV, Čelovce
Faktúra Fa č. 148/2020 13.04.2020 Malý šéfkuchár, Nové Zámky
Faktúra Fa č. 149/2020 13.04.2020 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 151/2020 13.04.2020 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 152/2020 13.04.2020 SATICH Košice
Objednávka 19/2020 21.04.2020 MP-Kanal,s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov
Objednávka 20/2020 21.04.2020 Zuzana Konkoľová, Zlatá Baňa 39, 052 52
Objednávka 21/2020 21.04.2020 Javolko,s.r.o.,Lipníky 198,082 12
Zmluva o dielo 15/2020 21.04.2020 KORATEX,a.s., Krajinská 30,821 06 Bratislava
Objednávka 22/2020 24.04.2020 K servis-MK, s.r.o., Puchovská 712/8,082 12 Kapušany
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 16/2020 24.04.2020 Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice
Objednávka 23/2020 28.04.2020 Miroslav Vojtech,Charkovská 4, 040 22 Košice
Objednávka 24/2020 28.04.2020 Petina-Ingrid Líneková, Čeláre 90, 99 122 Busice
Objednávka 25/2020 29.04.2020 Fúra, a.s., Jantárová 1,040 01 Košice
Objednávka 26/2020 12.05.2020 MP Kanál ,s.r.o.,Košická 5, 080 01 Prešov

Stránky