Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávka 26/2020 12.05.2020 MP Kanál ,s.r.o.,Košická 5, 080 01 Prešov
Objednávka 25/2020 29.04.2020 Fúra, a.s., Jantárová 1,040 01 Košice
Objednávka 24/2020 28.04.2020 Petina-Ingrid Líneková, Čeláre 90, 99 122 Busice
Objednávka 23/2020 28.04.2020 Miroslav Vojtech,Charkovská 4, 040 22 Košice
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 16/2020 24.04.2020 Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice
Objednávka 22/2020 24.04.2020 K servis-MK, s.r.o., Puchovská 712/8,082 12 Kapušany
Zmluva o dielo 15/2020 21.04.2020 KORATEX,a.s., Krajinská 30,821 06 Bratislava
Objednávka 21/2020 21.04.2020 Javolko,s.r.o.,Lipníky 198,082 12
Objednávka 20/2020 21.04.2020 Zuzana Konkoľová, Zlatá Baňa 39, 052 52
Objednávka 19/2020 21.04.2020 MP-Kanal,s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov
Faktúra Fa č. 152/2020 13.04.2020 SATICH Košice
Faktúra Fa č. 151/2020 13.04.2020 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 149/2020 13.04.2020 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 148/2020 13.04.2020 Malý šéfkuchár, Nové Zámky
Faktúra Fa č. 147/2020 13.04.2020 MAGSTAV, Čelovce
Faktúra Fa č. 146/2020 13.04.2020 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 145/2020 13.04.2020 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 144/2020 13.04.2020 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 143/2020 13.04.2020 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 142/2020 13.04.2020 mArchus Plus, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 141/2020 13.04.2020 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 140/2020 13.04.2020 IFOSOFT s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 139 13.04.2020 Bidfood SK s.r.o. Nové mesto nad Váhom
Faktúra Fa č. 138 13.04.2020 Bidfood SK s.r.o. Nové mesto nad Váhom
Faktúra Fa č. 137 13.04.2020 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.

Stránky