Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky-Modernizácia podlahy telocvične ZŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
17.03.2020
do: 
27.03.2020

Výzva na predloženie ponúk -Zberný dvor Chmeľov - vybavenie

Vyvesené od: 
15.01.2020
do: 
31.01.2023

Výzva na predloženie ponuky č. CHV-2019/176-OCÚ

Vyvesené od: 
11.06.2019
do: 
31.12.2019

Výzva na predloženie ponuky -č. CHV-2018/228-OcÚ

Vyvesené od: 
14.08.2018
do: 
20.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vyvesené od: 
08.06.2018
do: 
12.06.2018

Výzva na predkladanie ponúk č. CHV-2018/151-OcÚ

Vyvesené od: 
18.05.2018
do: 
28.05.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Vyvesené od: 
09.04.2018
do: 
17.04.2018

Súhrnná správa o zákazkách

Vyvesené od: 
16.05.2016
do: 
23.05.2016

: Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby “Výkon činnosti občasného stavebného dozoru“ na stavbe "Obnova obecného úradu Chmeľov ".

Vyvesené od: 
12.08.2013
do: 
19.08.2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk na dodavateľa stavebných prác na stavbe "Obnova obecného úradu"

Vyvesené od: 
14.08.2013
do: 
14.09.2013

Stránky