Výberové konania a zamestnanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste-odborný zamestnanec MŠ

Vyvesené od: 
03.10.2019
do: 
10.10.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste-asistent učiteľa MŠ

Vyvesené od: 
03.10.2019
do: 
10.10.2019

Oznam o vyhlásení výberového konania -TSP

Vyvesené od: 
04.05.2018
do: 
21.05.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania- TSP+TP

Vyvesené od: 
22.03.2018
do: 
09.04.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania-TSP,TP

Vyvesené od: 
09.02.2018
do: 
23.02.2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Vyvesené od: 
07.02.2018
do: 
01.03.2018