Životné prostredie, zeleň

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny...

Vyvesené od: 
05.03.2020
do: 
10.03.2020

Oznámenie o začatí správneho konania...

Vyvesené od: 
22.01.2019
do: 
27.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania...

Vyvesené od: 
21.01.2019
do: 
27.01.2019

Oznámenie začatí správneho konania ....

Vyvesené od: 
21.01.2019
do: 
27.01.2019

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na r. 2016-2020-záverečné stanovisko -oznam

Vyvesené od: 
20.09.2018
do: 
05.10.2018

Oznámenie - výrub dreviny

Vyvesené od: 
02.02.2018
do: 
07.02.2018

Oznámenie

Vyvesené od: 
04.11.2016
do: 
09.11.2016

Oznam

Vyvesené od: 
19.10.2016
do: 
19.10.2016