Stavebný úrad

Stavebný úrad Kapušany - úradné hodiny:

Vyvesené od: 
01.03.2016
do: 
31.01.2017