Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov

Vyvesené od: 
06.04.2020
do: 
31.12.2020

Pozvánka.

Vyvesené od: 
25.03.2020
do: 
25.03.2020

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2020

Vyvesené od: 
28.01.2020
do: 
11.12.2020

Voľby do orgánov samosprávy obcí -kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Vyvesené od: 
19.09.2018
do: 
10.11.2018

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Vyvesené od: 
24.03.2015
do: 
25.03.2015

Oznámenie ...

Vyvesené od: 
19.08.2014
do: 
19.10.2014

Oznámenie o počte obyvateľov

Vyvesené od: 
19.08.2014
do: 
19.10.2014

Oznámenie o určení počtu poslancov ....

Vyvesené od: 
19.08.2014
do: 
19.10.2014

Pozvánka zasadanie OcZ

Vyvesené od: 
19.04.2013
do: 
26.04.2013

Záverečný účet obce Chmeľov za rok 2012

Vyvesené od: 
02.04.2013
do: 
17.04.2013

Stránky