Zrušenie trvalého pobytu

Testovacia položka úradnej tabule 4

Vyvesené od: 
13.02.2013
do: 
19.02.2013