Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Vyvesené od: 
10.09.2018
do: 
25.09.2018

Verejná vyhláška- zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vyvesené od: 
08.02.2016
do: 
16.02.2016

Verejná vyhláška-zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov- PR Maglovec

Vyvesené od: 
08.02.2016
do: 
16.02.2016

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Vyvesené od: 
12.01.2016
do: 
27.01.2016

Verejná vyhláška -Chmeľov ,verejný vodovod, I. stavba

Vyvesené od: 
03.12.2015
do: 
18.12.2015

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania......

Vyvesené od: 
02.11.2015
do: 
18.11.2015

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Vyvesené od: 
09.10.2015
do: 
24.10.2015

Oznámenie UPSVaR Prešov

Vyvesené od: 
02.09.2014
do: 
02.10.2014

Situačný náčrt s vyznačením navrhovaného CHA Radvanovské skalky

Vyvesené od: 
17.12.2013
do: 
17.02.2014

Kopia katastrálnej mapy s vyznačením navrhovaného CHA Radvanovské skalky

Vyvesené od: 
17.12.2013
do: 
17.02.2014

Stránky